Na portálu UMÍM.TO můžete publikovat své e-portfolio a být v kontaktu s dalšími, kteří mají podobné zájmy a zkušenosti jako vy

Co je e-portfolio?

E-portfolio je vaše osobní digitální sbírka výtvorů a informací, které vypovídají o vašem vzdělávání a kariérním růstu. Shrnuje vaše schopnosti, dovednosti a úspěchy, kterých jste dosáhli. Jsou v něm uvedeny i cíle, kterých chcete dosáhnout. Více o e-portfoliích se můžete dozvědět např. zde.

K čemu e-portfolio slouží?

E-portfolio slouží jako dlouhodobá evidence vašeho růstu. Může být využito při ověřování dosažených studijních výsledků během vašeho vzdělávání, při postupu do vyššího stupně studia či vstupu do zaměstnání, nebo při plánování průběhu dalšího osobního vzdělávání nebo odborného rozvoje.

Jak e-portfolio vypadá?

E-portfolio má obvykle podobu přehledu ukázek vámi vytvořených digitálních produktů - např. fotografií, grafiky, webových portálů, programů, textů, článků a obecně čehokoliv, co ve svém životě vytváříte. Vaše e-portfolio vypovídá nejen o tom, co umíte, ale i tom, jak jste se k vašim schopnostem dopracovali a kam dále směřujete.

Jak se mohu přihlásit?

Na tomto portálu se nemůžete sami registrovat. Pokud však vaše škola používá online vzdělávací prostředí Moodle, může se snadno připojit do sítě zapojených institucí. Více informací najdete zde.

Co mohu dělat na těchto stránkách?

Vytvořit

Rozvíjejte své portfolio

Vytvořte své elektronické portfolio ve flexibilním prostředí pro osobní rozvoj.

Sdílet

Mějte své soukromí pod kontrolou

Sdílejte svoje úspěchy a vývoj ve svém vlastním prostoru

Zúčastnit se

Najít lidi a přidat se ke skupinám

Zúčastněte se diskuze s ostatními lidmi a spolupracujte s nimi ve skupinách