Na portálu UMÍM.TO můžete publikovat své e-portfolio a být v kontaktu s dalšími z Univerzity Karlovy, kteří mají podobné zájmy a zkušenosti jako vy

Co je e-portfolio?

E-portfolio je vaše osobní digitální sbírka výtvorů a informací, které vypovídají o vašem vzdělávání a kariérním růstu. Shrnuje vaše schopnosti, dovednosti a úspěchy, kterých jste dosáhli. Jsou v něm uvedeny i cíle, kterých chcete dosáhnout.

K čemu e-portfolio slouží?

E-portfolio slouží jako dlouhodobá evidence vašeho růstu. Může být využito při ověřování dosažených studijních výsledků během vašeho vzdělávání, při postupu do vyššího stupně studia či vstupu do zaměstnání, nebo při plánování průběhu dalšího osobního vzdělávání nebo odborného rozvoje.

Jak e-portfolio vypadá?

E-portfolio má obvykle podobu přehledu ukázek vámi vytvořených digitálních produktů - např. fotografií, grafiky, webových portálů, programů, textů, článků a obecně čehokoliv, co ve svém životě vytváříte. Vaše e-portfolio vypovídá nejen o tom, co umíte, ale i tom, jak jste se k vašim schopnostem dopracovali a kam dále směřujete.

Jak se mohu přihlásit?

K tomuto portálu se přihlásíte prostřednictvím celouniverzitní instalace Moodle, resp. tlačítka "E-portfolio Mahara" v sekci "Partnerské servery" na titulní stránce. Využít můžete také odkazu "Přihlásit se" v pravém horním okraji této obrazovky, který vás na Moodle přesměruje. 

Co mohu dělat na těchto stránkách?

Tvořit

Rozvíjejte své portfolio

Sdílet

Mějte pod kontrolou své soukromí

Zapojit se

Seznamte se s ostatními a přidávejte se ke skupinám