O těchto stránkách

O portálu UMÍM.TO

Portál UMÍM.TO založili pracovníci a studenti Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty, katedry informačních technologií a technické a informační výchovy. Vznikl jako sesterský projekt k podpoře českého Moodlu. Nyní je spravován Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy jako jeden z nástrojů pro podporu e-learningu.

Cílem projektu UMÍM.TO je vytvořit komunitní prostředí pro tvorbu a sdílení e-portfolií. Do projektu se může zapojit jakákoliv vzdělávací instituce z České nebo Slovenské republiky, která provozuje svou vlastní instalaci online vzdělávacího prostředí Moodle.

Mapa CR se symbolikou propojenych Moodle serveru

Proč je potřeba vlastní instalace Moodle serveru

Na tomto portálu se uživatelé neregistrují. Využíváme služeb architektury MNet, která dovoluje mezi sebou bezpečně propojovat servery, na nichž běž Moodle, Mahara a další aplikace. Vaši uživatelé se budou i nadále přihlašovat do vašeho Moodle serveru a poté se pomocí jediného kliknutí přihlásí k nám. Pomocí MNet se automaticky přenesou vybrané informace z jejich profilu u vás - např. jméno či fotografie.

Vlastní Moodle server máme. Jak se můžeme připojit?

Veškeré informace potřebné pro napojení vašeho Moodlu k portálu UMÍM.TO najdete na stránce Síťové služby v české dokumentaci k Moodlu.

Můžeme si zprovoznit vlastní instalaci Mahary?

Samozřejmě. Mahara je dostupná jako open-source software pod licencí GNU GPL. Narozdíl od Moodlu, kde doporučujeme vlastní instalaci pro každou školu, však takováto decentralizace není u Mahary efektivní. Mahara je moderní projekt využívající principů Web 2.0 a sociálních sítí. Největšího efektu dosáhnete, pokud se vaši žáci, studenti a další účastníci vašich vzdělávacích kurzů setkají s uživateli z jiných škol a budou moci své zkušenosti reflektovat, sdílet, nalézat nové přátele a podobně. Proto zamýšlíme provozovat tento portál jako hlavní instalaci Mahary pro ČR.